Zostaw nam swojego @ a będziemy Cię na bieżąco informować o nowych artykułach oraz ciekawych wydarzeniach ze Świata Coachingu.


Definicja

Coaching jest coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników. To stosunkowo młoda dyscyplina, dlatego nie ma jednej, wspólnej wszystkim koncepcji. Brakuje jasnych wytycznych, co do prowadzenia sesji, nie ma także jednej definicji. W literaturze często można spotkać się ze stwierdzeniem – ilu coachów, tyle definicji. Do tej pory stworzono podstawowe założenia i reguły, które wielu coachów interpretuje na swój sposób.

Oto kilka przykładów definicji stworzonych i uznawanych przez organizacje zrzeszające coachów:

Według Komisji Coachingu Polskiej Firmy Izb Szkoleniowych coaching to specyficzna forma szkolenia, w której jeden trener pracuje z jednym podopiecznym. Trenerem może być specjalista z zewnątrz lub wewnątrz organizacji. Celem jest poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie i modyfikacja postaw.

Największa światowa organizacja coachingu - International Coach Fedaration (ICF) określa coaching jako interaktywny proces, który pomaga indywidualnym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Istotą coachingu jest założenie, że osoba coachowana (klient) jest z natury kreatywna i pełna pomysłów, a zadaniem coacha jest wydobycie tych umiejętności, zasobów oraz ułatwienie dochodzenia do rozwiązań i strategii działania. 

Podobną definicją kieruje się Międzynarodowa Społeczność Coachów (Internatinal Coaching Community). Dla niej coaching to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian (na podstawie własnych odkryć, wniosków, zasobów).

Jednak w wielu książkach oraz opracowaniach autorzy tworzą przez siebie sformułowane definicje coachingu, często akcentując w szczególności metody lub obszary swojej pracy. Przykładowo:

W „Podręczniku coachingu, kompendium wiedzy dla trenerów i menadżerów” autorstwa S. Thorpe i J. Cliffors  coaching określany jest jako systematyczny i zaplanowany proces odbywania spotkań z pracownikiem, umożliwiający dokonanie przemyślanej analizy i oceny jego mocnych i słabych stron oraz wypracowanie indywidualnych rozwiązań służących doskonaleniu wybranych aspektów jego pracy.

Znany na całym świecie coach, autor wielu książek o coachingu - dr Angusa McLeod uzupełnia definicję coachingu o narzędzia, które stosuje się podczas sesji coachingowych. Coach posługuje się ciszą, pytaniami oraz wyzwaniami w celu udzielenia podopiecznemu pomocy w realizacji konkretnego celu zawodowego.

W związku z tak dużą ilością i różnorodnością definicji, rozpoczynając pracę z coachem lub chcąc kształcić się coachingowo, warto dopytać o definicję coachingu, jaką posługuje się dany coach, firma czy szkoła.

Redakcja: NG, KK

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.